Regulamin zawodów

Organizatorzy:
Meus, PZW o/Krosno, EFF.

EXTREME CARP COMPETITION JEZIORO SOLIŃSKIE 2022

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Zawody odbędą na Jeziorze Solińskim w wyznaczonej przez organizatorów części w terminie 11.09 2022– 18.09.2022r

2. Ta część zbiornika będzie zamknięta dla innych wędkarzy nie biorących udziału w zawodach.

3. Bazą zawodów będzie ECO MARINA Polańczyk gdzie będzie znajdowało się biuro zawodów oraz odbędzie się zbiórka zawodników, rejestracja startujących drużyn, rozpoczęcie i zakończenie zawodów. W Polańczyku będzie również wyznaczony kemping – miejsce biwakowe dla zawodników.

4. Harmonogram zawodów :

11.09.2022:
godz. 8:00-15:00 rejestracja drużyn – losowanie kolejności losowania – HOTEL SKALNY SPA POLANCZYK
godz. 16:30 – pamiątkowe zdjęcie uczestników – ECO MARINA POLANCZYK
godz. 17:00 – rozpoczęcie zawodów, losowanie i impreza integracyjna ECO MARINA PO- LANCZYK

12.09.2022:
godz. 6:00 – rozpoczęcie przemieszczania się na stanowiska i miejsca przepraw godz. 14:00 – rozpoczęcie markierowania i sondowania
godz. 16:00 – rozpoczęcie łowienia – zestawy do wody

18.09.2022:
godz. 9:00 – zakończenie łowienia
godz. 14:00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród

5. W zawodach biorą udział drużyny które wcześniej zgłosiły się, znalazły się na liście startowej i dopełniły wszelkich niezbędnych formalności.
Drużyny które będą uczestniczyć w zawodach otrzymają drogą mailową ostateczny regulamin zawodów, zgodę Rodo i inne wymagane dokumenty do zaakceptowania, podpisania i odesłania do organizatorów. Odesłanie podpisanych dokumentów będzie jednoznaczne z akceptacją przedstawionych treści dokumentów.

6. Każda z drużyn będzie miała możliwość rozbicia obozowiska/namiotów na terenie wyznaczonym przez organizatorów na terenie ECO Marina w Polańczyku już od dnia 10.09.2022 od godziny 10:00.

7. Zawodnicy startujący w zawodach muszą być pełnoletni. Osoba niepełnoletnia może startować w zawodach tylko pod opieką opiekuna prawnego, który bierze za nią pełną odpowiedzialność.

8. Drużyna startująca w zawodach może składać się z 2 lub 3 zawodników + 1 team runner
(Team runner nie może brać udziału w czynnościach bezpośrednio związanych z wędkowaniem jak hol ryby, podbieranie, wypływanie pontonem).

9. Każdy z zawodników startujących w zawodach musi posiadać uprawnienia zezwalające na amatorski połów ryb w Polsce (karta wędkarska) oraz aktualnie uiszczone opłaty za wędkowanie w czasie zawodów na Jeziorze Solińskim. Zawodnicy z innych obywatelstwem niż polskie nie muszą posiadać kart wędkarskich. Organizator zapewnia możliwość nabycia zezwoleń w bazie zawodów w dniu rejestracji drużyn, przez osoby nie posiadających aktualnego zezwolenia na amatorski połów ryb w Jeziorze Solińskim.
Podczas rejestracji każdy zawodnik musi okazać urzędowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

10. Każda z drużyn może maksymalnie łowić na 4 wędki.

11. Jeśli zawodnik lub zawodnicy zrezygnują w trakcie zawodów z uczestnictwa i pozostanie tylko jeden zawodnik z drużyny, może kontynuować zawody łowiąc maksymalnie na dwie wędki oraz musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora (podobnie ma się sytuacja jeśli tylko jeden zawodnik wystartuje w zawodach). Jeśli rezygnuje cała drużyna, będzie sklasyfikowana z wynikiem jaki osiągnęła na moment rezygnacji z zawodów.

12. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zawodnicy muszą powiadomić sędziego lub organizatora najpóźniej w momencie rejestracji drużyny.

13. Dozwolone jest łowienie metodą gruntową. Na każdej wędce może znajdować się wyłącznie jeden zestaw końcowy zakończony jednym hakiem z przynętą obok haka (na tzw. włosie). Łowienie z użyciem spławika lub kuli wodnej jest zakazane. Nie dopuszcza się również stosowania jakichkolwiek podajników lub koszyków feederowych. Dopuszczona jest metoda zig rig.

14. Drużyny wędkują w obrębie stanowisk wyznaczonych przez organizatorów, zgodnie z odbytym wcześniej losowaniem. Granice poszczególnych stanowisk będzie wyznaczała poglądowa mapka, którą drużyny otrzymają podczas rejestracji.

15. Jako linki główne dozwolone są żyłki jak i plecionki.
16. Zabrania się używania jakichkolwiek żywych przynęt i zanęt zwierzęcych.

17. Każda z drużyn przystępująca do zawodów musi posiadać :
– minimum 5 pływających worków karpiowych do przetrzymywania ryb – preparat antyseptyczny do odkażania
– matę karpiową lub kołyskę
– podbieraki karpiowe min. 2 szt.

18. Zawodnicy podczas trwania zawodów mogą wchodzić do wody do pasa.

19. Dozwolone są środki pływające w postaci pontonów, łodzi (max 5 metrów)i łódek RC.

20. Podczas zawodów dopuszczone są silniki elektryczne.

21. Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania min. 4 szt. back lead’ów oraz używania ich w sytuacjach wymagających zatapiania linki głównej.

22. Dopuszcza się korzystanie z dwóch środków pływających w postaci pontonów czy łodzi w tym samym czasie jedynie wtedy gdy drużyna składa się z 3 uprawnionych zawodników i zawsze minimum jeden z zawodników musi być na brzegu w obrębie

wyznaczonego stanowiska podczas gdy co najmniej jeden zestaw „nie holowany” przez innego zawodnika z drużyny jest w wodzie.

23. Każdy zawodnik korzystający ze środka pływającego musi posiadać na sobie kamizelkę ratunkową. Za niedostosowanie się do tego wymogu może skutkować karą regulaminową upomnieniem (6 godzinne zawieszenie wędkowania) w kolejnym przypadku żółtą kartką (12 godzinne zawieszenie wędkowania) i w następnym kartką czerwoną równoznaczną z wykluczeniem z zawodów.

24. Każdy ze środków pływających zgłoszony przez drużyny będzie sprawdzony co do jego jakości i wymogów bezpieczeństwa oraz oznakowany stosowną zawieszką przez sędziego dopuszczającą do użytkowania w trakcie zawodów. Sprawdzenie środków pływających będzie się odbywać w czasie rejestracji drużyn 11.09.2022 lub 12.09.2022 w miejscach przeprawowych.

25. Wyposażenie KAŻDEGO środka pływającego podlegające kontroli: – oświetlenie nawigacyjne
– para wioseł
– minimum 10 metrowa linka z kółkiem do holowania

– minimum 5 kg kotwica z linką
– czerpak do wody
– kamizelki ratunkowe z gwizdkiem i świetlikiem lub innym sygnalizatorem świetlnym – syrena dźwiękowa lub trąbka

26. W nocy każdy ze środków pływających będących w ruchu musi być oświetlony za pomocą czołówki lub oświetlenia nawigacyjnego. Złamanie tego punktu regulaminu będzie skutkowało karą regulaminową upomnieniem (6 godzinne zawieszenie wędkowania) w kolejnym przypadku żółtą kartką (12 godzinne zawieszenie wędkowania) i w następnym kartką czerwoną równoznaczną z wykluczeniem z zawodów.

27. Podczas zawodów zakazuje się zawodnikom wypływania pontonem na jezioro w ubranych spodnio-butach/woderach. Za niedostosowanie się do tego wymogu może skutkować karą regulaminową upomnieniem (6 godzinne zawieszenie wędkowania) w kolejnym przypadku żółtą kartką (12 godzinne zawieszenie wędkowania) i w następnym kartką czerwoną równoznaczną z wykluczeniem z zawodów.

28. Pływanie, wywożenie zestawów, sondowanie czy nęcenie musi odbywać się w granicach wyznaczonego stanowiska (zgodnie z mapką).

29. Rybę należy holować tak, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. W przypadku, gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej to zawodnicy z tego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest a sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

30. Dozwolone jest holowanie z pontonu.

31. W przypadku holu ryby po czasie kończącym zawody, taka sytuacja jest możliwa jeżeli branie miało miejsce przed końcem zawodów a hol ryby zakończy się w ciągu 20 minut po zakończeniu zawodów. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować sędziego drogą SMS lub bezpośrednio telefonicznie.

32. Podczas zawodów łowisko zostanie podzielone na 6 sektorów

33. Do klasyfikacji zawodów zaliczamy wszystkie karpie od wagi 3 kg wzwyż złowione przez drużyny startujące w zawodach, poprzez zapięcie jej w pysku haka zestawu i

wyholowanie.

34. Zawody w KLASYFIKACJI GENERALNEJ wygrywa drużyna ze złowioną największą sumaryczną wagą wszystkich klasyfikowanych ryb w trakcie trwania zawodów.
W razie takiego samego wyniku dwóch drużyn o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona i zgłoszona przez dany zespół, gdyby i tu był remis rozstrzyga pierwszeństwo zgłoszenia największej ryby.

Dodatkowo będzie też prowadzona rywalizacja w KLASYFIKACJI TRZECH NAJWIĘKSZYCH RYB gdzie też w razie takiego samego wyniku dwóch drużyn o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona i zgłoszona przez dany zespół, a gdyby i tu był remis rozstrzyga pierwszeństwo zgłoszenia największej ryby.
35. Oprócz Klasyfikacji Generalnej i Klasyfikacji Trzech Największych Ryb gdzie zostaną nagrodzone drużyny z miejsc 1-3 nagrodzone zostaną też drużyny które zajmą miejsca 1-3 w każdym z sześciu sektorów. Drużyny które zajmą miejsca 1-3 w Klasyfikacji Generalnej nie biorą udziału w rywalizacji sektorowej.

36. Nagrodzony będzie też łowca największej ryby zawodów w klasyfikacji BIG FISH, dotyczy to klasyfikowanych ryb w zawodach, a gdyby był remis rozstrzyga pierwszeństwo zgłoszenia największej ryby.

37. Dokładna lista nagród za poszczególne miejsca będzie dołączona do regulaminu i doręczona poszczególnym drużyną wraz z regulaminem zawodów drogą elektroniczną. Od nagród organizator odprowadzi odpowiedni podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce.

38. Startowe za drużynę (2 lub 3 osobową) wynosi 3200 zł plus ewentualnie 300zł jeżeli będzie w drużynie dodatkowo team runner.

39. Drużyna zgłaszająca uczestnictwo w zawodach ma obowiązek wpłacenia zaliczki w wysokości 1200 zł do 15 kwietnia. Liczy się fakt zaksięgowania wpłaty na wyznaczonym koncie do wpłat. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie i znajdzie się na liście startowej, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić startowe. Jeżeli wpłaty nie będzie bilet tej drużyny wraca do puli i będzie zbyty innej chętnej drużynie. Pozostałą kwotę startowego należy wpłacić do 30.06.2022 roku. Jeśli w tym terminie płatność w całości nie zostanie uregulowana bilet tej drużyny wraca do puli i będzie zbyty innej chętnej drużynie, a 50% zaliczka przepada. W wypadku wycofania się drużyny z zawodów do 31.08.2022 zostanie zwrócona kwota startowego pomniejszona o wartość zaliczki. Drużyna wycofująca się po 31.08.2022 roku nie otrzyma zwrotu wpisowego.

40. Podczas rejestracji w dniu 11.09.2022 w godzinach 8:00-15:00 każda z drużyn wylosuje numer z kolejnością losowania do losowania głównego stanowisk które odbędzie się podczas wieczornej ceremonii otwarcia zawodów i imprezy integracyjnej.

41. Wyjazd na stanowiska będzie możliwy w dniu 12.09.2022 od godziny 6 rano. Stanowiska ‘przeprawowe’ będą przeprawiane z punktów wyznaczonych przez organizatorów zgodnie z mapą stanowisk.
Organizator zapewnia pomoc w przeprawie podstawiając łodzie do holowania środków pływających ze sprzętem wędkarskim zawodników.

Zawodnicy obejmujący stanowiska z dojazdem „lądowym” udają się na nie we własnym zakresie.

42. Każda z drużyn zobowiązana jest do posprzątania stanowiska po zawodach, zabrania z sobą śmieci lub dostarczenie ich do miejsca wyznaczonego przez organizatorów.

43. Ważenie ryb podczas zawodów przez sędziów będzie przeprowadzane przez cały czas trwania zawodów w dzień – od godziny 8:00 do godziny 20:00 sukcesywnie wg zgłoszeń dokonywanych przez poszczególne zespoły.

44. W oczekiwaniu na ważenie zawodnicy przetrzymują ryby w pływających workach karpiowych. W jednym worku można przetrzymywać maksymalnie jedną rybę.
Ryby zgłoszone SMS o wadze powyżej 20kg będą ważone przez całą dobę – również w nocy.

Nocne ważenie będzie możliwe również w sytuacji jeśli drużyna zapełni rybami do klasyfikacji wszystkie 5 worków i zgłosi ten fakt sędziom.
Zgłoszenia złowionych ryb muszą być wysłane niezwłocznie na numery telefonów podane przez organizatorów. SMS ma zawierać numer stanowiska i orientacyjną wagę złowionej ryby.

45. Po ostatniej nocy zawodów ważenie rozpocznie się jak najwcześniej – w zależności od warunków pogodowych i ilości zgłoszonych ryb.

46. Ryba po zważeniu i udokumentowaniu zdjęciowym oraz uzupełnieniu odpowiednich dokumentów pokwitowanych przez zawodnika łowiącego będzie wypuszczana przez sędziego.

47. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy. Organizator dopuszcza przebywanie na łowisku osób, które nie biorą udziału w zawodach, a tylko odwiedzają zawodników na stanowisku, wyłącznie w ciągu dnia i po zgłoszeniu tego faktu sędziemu.

48. Opuszczanie wyznaczonych stanowisk przez zawodników jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą sędziów. Niezastosowanie się do powyższych wymogów będzie skutkowało karą regulaminową upomnieniem (6 godzinne zawieszenie wędkowania) w kolejnym przypadku żółtą kartką (12 godzinne zawieszenie wędkowania) i w następnym kartką czerwoną równoznaczną z wykluczeniem z zawodów.

49. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

50. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje zakaz
rozpalania ognisk bezpośrednio na gruncie, aby rozpalić ogień trzeba użyć paleniska jako podkład oraz posprzątać po nim. W trakcie trwania zawodów obowiązuje również całkowity zakaz spożywania alkoholu.

51. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę.

52. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

53. Jeżeli podczas trwania zawodów warunki atmosferyczne będą niekorzystne nastąpi czasowy zakaz wypływania środkami pływającymi typu pontony i łodzie do czasu poprawienia się warunków pogodowych.

54. Drużyny będą mogła zapoznać się z aktualnym stanem zakazów i ich znoszeniem poprzez odpowiednią stronę internetową lub zostaną poinformowane o fakcie wprowadzenia zakazu pływania lub jego zniesienia drogą SMS na podany numer telefonu podczas rejestracji.

55. Nie przestrzeganie zakazu pływania będzie skutkować karą regulaminową upomnieniem (6 godzinne zawieszenie wędkowania) w kolejnym przypadku żółtą kartką (12 godzinne zawieszenie wędkowania) i w następnym kartką czerwoną równoznaczną z wykluczeniem z zawodów.

56. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz korekty zapisów regulaminu a także prawo do jego zmiany w sytuacjach losowych wynikających ze zdarzeń nie ujętych dotychczas w regulaminie. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

57. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków, ponieważ organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe osób oraz mienia

58. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników jak również za kradzież sprzętu.
59. W kwestiach nie uregulowanych w tym regulaminie obowiązuje regulamin łowiska Zalew Solina.

60. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatorów – nastąpi wtedy zwrot opłaty startowej bez poniesienia dodatkowych kosztów.

61. W razie jakichkolwiek sporów, organizator/sędzia rozstrzyga ostatecznie.

62. Jeśli drużyna chce złożyć protest musi wpłacić wadium w wysokości 100 zł – jeśli niesłusznie został złożony protest o czym rozstrzygają sędziowie wadium przepada, jeśli protest ma uzasadnienie wadium jest zwracane.

63. Wszelkie protesty należy składać bezzwłocznie w przeciwnym razie nie będą one uwzględniane.

64. Zawodnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na robienie zdjęć swojej osobie, zdjęć ze złowioną rybą, kręceniu filmów, udostępniania swojego wizerunku w materiałach organizatorów i sponsorów, w mediach społecznościowych i innych materiałach bezpośrednio dotyczących organizacji i przebiegu zawodów.__

65. NAGRODY:

I KLASYFIKACJA GENERALNA (suma wagi karpi od 3kg) 1. miejsce – 30000 zł
2. miejsce – 15000 zł
3. miejsce – 7000 zł

(drużyny które są na podium klasyfikacji generalnej nie są brane pod uwagę w rywalizacji sek- torowej)

II KLASYFIKACJA 3 RYB 1. miejsce – 10000 zł
2. miejsce – 5000 zł
3. miejsce – 3000 zł

III BIG FISH ZAWODÓW – 10000 zł IV KLASYFIKACJA SEKTOROWA:

Sektor MIVARDI 1. miejsce 3000 zł

2. miejsce 2000 zł 3. miejsce 1000 zł

Sektor UnderCarp 1. miejsce 3000 zł 2. miejsce 2000 zł 3. miejsce 1000 zł

Sektor SONIK
1. miejsce 3000 zł 2. miejsce 2000 zł 3. miejsce 1000 zł

Sektor DEEPER 1. miejsce 3000 zł 2. miejsce 2000 zł 3. miejsce 1000 zł

Sektor RIDGE MONKEY 1. miejsce 3000 zł
2. miejsce 2000 zł
3. miejsce 1000 zł

Sektor HACZYKOWO.PL 1. miejsce 3000 zł
2. miejsce 2000 zł
3. miejsce 1000 zł

(w sektorach zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe lub bony na produkty)

V PIERWSZA RYBA ZAWODÓW Pakiet produktowy KORDA – 1500 zł

VI OSTATNIA (największa – złowiona w ostatnich 24h zawodów) RYBA ZAWODÓW 5 dni zasiadki karpiowej na Łowisko EXPERT KARP NEKIELKA

VII NAJMNIEJSZA RYBA ZAWODÓW
Pakiet Ciężarków MISIEK – 1500 zł
(w przypadku remisów liczy się pierwszeństwo zgłoszeń – wpłynięcie SMSa)

VIII NAJWIĘKSZY DUBLET ZAWODÓW
Pakiet ASSO FISHIN LINE- 1500 zł
(liczą się ryby ważone podczas jednej sesji ważenia, sesja ważenia zaliczana jest do momen- tu wytarowania przez sędziów wagi, jeśli do tego momentu nastąpi branie to ryba tak wyholo- wana jest zaliczana do dubletu)

IX NAGRODA FAIR PLAY
Pakiet NAVITAS- 1500 zł
Do tej nagrody nominują sami zawodnicy startujący w zawodach.
Opis sytuacji lub zdarzenia, które wg nich należy nagrodzić trzeba w trakcie trwania zawodów wysłać email na : zawody@meus.net.pl
Nie można głosować/zgłaszać samych siebie.
Zwycięstwo orzeka komisja sędziowska.

Nagrody: BIG FISH, PIERWSZA RYBA, OSTATNIA RYBA, NAJMNIEJSZA RYBA są nagro- dami indywidualnymi, a pozostałe nagrody to nagrody zespołowe.